fintechtime Dergisi

Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemleri

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Haluk Yum’un 2021 yılı sektör değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileri

Önümüzdeki dönem, Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemlerinin büyüme ivmesi artacak
N Kolay Genel Müdürü Haluk Yum Haluk YUM
fintechtime Makalesi
“Covid 19 gölgesinde başladığımız 2021 yılını, virüsün yeni varyantlarını ve orta ve uzun dönemli etkilerini tartışarak kapatıyoruz. Her birimizin hayatını, alışkanlıklarını ve iş yapma şekillerini derinden etkiledi kuşkusuz. Bazı sektörler bu dönemde pozitif ayrıştı:

Umutsuz bir şeklide mevcut konumunu korumaya çalışanların aksine, süreci fırsata çevirenler oldu. Zoom gibi Teams gibi uzaktan ve görüntülü toplantı sistemleri iş hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. E-ticaret, eve sipariş, kurye hizmetleri ve oyun gibi sektörler tüm dünyada önemli bir büyüme performansı gösterdi.
2020 yılında E-Ticaret %66’lık rekor bir artışla 230 milyar TL’lere ulaşırken, 2021 yılını da %50-60 bandında bir büyüme ile tamamlayacağı ön görülüyor. İş yapış şeklimizin ve ticaretin dijitalleşmesi doğal olarak dijital ödeme sistemlerini de ön plana çıkardı.

Ülkemizde de Finansal Piyasalarda oldukça hareketlilik yaşadık, önemli ve değerli gelişmelere şahitlik ettik:
İlk önemli adım BDDK tarafından atıldı; BDDK, yeni müşteri ediniminde uzaktan kimlik doğrulamaya ilişkin tebliği yürürlüğe sokarak tüm sürecin dijitalleşmesine olanak sağladı.
Ardından da Dijital Bankacılık Yönetmelik Taslağını yayımlayarak kamuoyunun / tarafların görüşüne sundu. Taslak Yönetmelikle birlikte yayımlanan Servis Modeli Bankacılığı da en az dijital bankacılık kadar heyecanlandırdı sektörü.

Dolayısıyla bu çok önemli değişiklikleri birlikte düşündüğümüzde, Düzenleyici Otoritenin sektörü desteklediğini ve sektöre önemli bir vizyon sağladığını görebiliyoruz.

Sektörün ilk oyuncularından biri olarak, biz de bu rüzgârı arkamıza alıp önemli adımlar atıyoruz:
Sektöründe Türkiye’nin en yaygın ve en yaygın ağına sahip şirketiyiz. Birçok firmadan en önemli farkımız, kendimizle birlikte binlerce ailenin para kazanmasını sağlıyoruz. 650’ye yakın Şubemiz/Temsilcimiz geçimini sadece bu işten sağlıyor. Yine esnafın dükkanında konumlandırdığımız yaklaşık 3 bin 500 Kioskla hizmet veriyoruz ve esnaf için ek gelir imkânı doğuyor.
Ülkemizin en önemli perakendecilerinden ŞOK Mağazacılık’la gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında fiziki nokta sayımızı 81 ilde 13 binin üzerine taşıdık. Keza 3 GSM operatörünün de e-para şirketleri ile güzel iş birlikleri devam ediyor, dış hizmet sağlayıcı olarak sektör oyuncularına API ve web servisler aracılığıyla hizmet verirken, 7 farklı Banka ile mevcut entegrasyonlar üzerinden müşterilerimize hizmet sunuyoruz

Ortalama yıllık 80 milyon işlem adedi ve 7,2 milyar TL işlem hacmiyle Türkiye’nin tüm illerinde fatura tahsilatı, yurtiçi ve yurtdışı para transferi başta olmak üzere pek çok ödeme hizmetine aracılık ediyoruz.

Bu yıl KOBİ’lere hizmet vermeye başladık: Her biri aslında birer KOBİ olan Temsilcilerimizle uzun süredir çalışıyor olmamız sayesinde, sektörün hangi konularda sıkıntı çektiğini ve ihtiyaçlarını gözlemleme şansımız oldu. Üye iş yerlerimiz müşterilerine hem Sanal hem de Fiziki olarak NKolay ödeme deneyimi sunarken, kendi işlemlerini ve nakit akışlarını kolay ve pratik bir panel üzerinden hem takip hem de tahmin etsin istedik. Tabi KOBİ’lerin ihtiyaçları e-ticaretle sınırlı kalmıyor. Sadakat programları, hediye kartları ve teşvik / hibe programları gibi katma değerli ürünlerin olduğu bir panelden, tüm hesaplarını yöneteceği, muhasebe entegrasyonunun olacağı ve birçok hizmete erişebileceği bir panel tasarladık.

KOBİ’lerin en büyük sorunlarından biri de ya finansmana erişmekte zorlandığı için verimli büyüyememe ya da yüksek maliyetlerle borçlanma. Bu anlamda, mümkün mertebe bütün bankalarla ve finansal kuruluşlarla iş birliği yaparak aynı panelde hepsine yer vermeyi ve üye işyerlerinin dilediği kanaldan Bankacılık ürünlerine ve finansmana erişimini sağlamayı arzu ediyoruz.

Önümüzdeki dönem, Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemlerinin büyüme ivmesi artacak…
Ülkemizdeki Finansal Sistemin, Bankacılık sektörünce domine edildiği tartışmasız. Ancak; alışılagelmiş finansal sektör hızla değişiyor. Daha düşük maliyet, daha kolay erişilebilirlik ve daha fazla yenilik sunan finansal yapılar her gün daha fazla rağbet görüyor.
1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte yer alan yeni kriterler neticesinde, API ticaretinin ve ortak alt yapı kullanımıyla maliyet avantajlarının daha fazla gündemimizde yer alacağını söyleyebiliriz.



Ülkemiz Bankacılık Sistemi yenilikçi ve ürün yelpazesi açısından çok zengin olsa da global ölçekteki Fintek şirketlerinden Stripe’n 95 milyar USD, Klarna’nın 45 milyar USD ve Revolut’un 33 milyar USD civarlarında değerlemelere sahip olduğunu düşününce, ülkemiz Fintek ekosisteminin hem büyük fırsatlar barındırdığını hem de daha gidilecek yolumuzun olduğunu düşünüyoruz.
Sonuçta dijital trendler, fintek yatırımları için aktif bir itici güç olmaya devam edecek hem içeriden hem de dışarıdan sektörümüze ilgi sürecektir.

Covid 19 gölgesinde başladığımız 2021 yılını, virüsün yeni varyantlarını ve orta ve uzun dönemli etkilerini tartışarak kapatıyoruz. Her birimizin hayatını, alışkanlıklarını ve iş yapma şekillerini derinden etkiledi kuşkusuz.

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada sıklıkla gördüğümüz teşvikler ve parasal genişlemelerle, ekonomik hayattaki yavaşlamaların etkilerini fazlaca hissetmesek de bu yıl gündemimizde emtia ve enerji fiyatlarındaki artış vardı. Maalesef önümüzdeki dönemde de bu fiyatlardaki artışın genele yayılacağını ve bir müddet daha gündemde kalacağını söyleyebiliriz.

Bu dönemin kalıcı etkilerinden biri de gelir dağılımında eşitsizliğin perçinlenmiş olmasıydı. Dünya Eşitsizlik Raporu, pandeminin küresel servette zenginin payını hızla yükselttiğini, eşitsizliğin rekor düzeyde arttığını gösteriyor. Maalesef sadece bu yıl, dünyada 100 milyon kişinin “aşırı yoksul kategorisine” düştüğünü öğreniyoruz.

Bazı sektörler bu dönemde pozitif ayrıştı:
Umutsuz bir şeklide mevcut konumunu korumaya çalışanların aksine, fırtınada yolunu arayan ve süreci fırsata çevirenler oldu. Zoom gibi Teams gibi uzaktan ve görüntülü toplantı sistemleri iş hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. E-ticaret, eve sipariş, kurye hizmetleri ve oyun gibi sektörler tüm dünyada önemli bir büyüme performansı gösterdi.

Üç beş yıl öncesine kadar bilmediğimiz, duymadığımız; Fintek, Unicorn, Decacorn, Kripto Varlıklar, Arttırılmış Gerçeklik gibi kavramlar gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız terimler haline geldi.

2020 yılında E-Ticaret %66’lık rekor bir artışla 230 milyar TL’lere ulaşırken, 2021 yılını da %50-60 bandında bir büyüme ile tamamlayacağı ön görülüyor.

İş yapış şeklimizin ve ticaretin dijitalleşmesi doğal olarak dijital ödeme sistemlerini de ön plana çıkardı. Bu yıl kartlı ödeme sistemlerindeki artışı konuştuk, büyük olasılıkla 2022’de QR’la ödemedeki hızlı yaygınlaşmayı konuşuyor olacağız.
Dünya genelinde, 1 Milyar USD ve 10 Milyar USD üzerinde piyasa değerlemesine ulaşan firmaların sektör yelpazesi oldukça geniş olsa da E-Ticaret’le birlikte Finansal Teknolojilerin bu yelpazede en büyük paya sahip olduğunu görüyoruz.

Ülkemizde de Finansal Piyasalarda oldukça hareketlilik yaşadık, önemli ve değerli gelişmelere şahitlik ettik:

İlk önemli adım BDDK tarafından atıldı; BDDK, yeni müşteri ediniminde uzaktan kimlik doğrulamaya ilişkin tebliği yürürlüğe sokarak tüm sürecin dijitalleşmesine olanak sağladı. Bir anlamda BDDK hem Dijital Bankacılık Lisansı öncesi sürece engel teşkil edebilecek bir hususu ortadan kaldırdı hem de mevcut Bankacılık sistemi açısından olası haksız rekabeti önceden engellemiş oldu.

Ardından da Dijital Bankacılık Yönetmelik Taslağını yayımlayarak kamuoyunun / tarafların görüşüne sundu. Taslak Yönetmelikle birlikte yayımlanan Servis Modeli Bankacılığı da en az dijital bankacılık kadar heyecanlandırdı sektörü.
Açık Bankacılık, Dijital Bankacılık ve Servis Modeli Bankacılığı gibi çok önemli değişiklikleri birlikte düşündüğümüzde, Düzenleyici Otoritenin sektörü ne denli desteklediğini ve sektöre önemli bir vizyon sağladığını görebiliyoruz.

Sektörün ilk oyuncularından biri olarak, biz de bu rüzgârı arkamıza alıp önemli adımlar atıyoruz:

Sektöründe Türkiye’nin en yaygın ağına sahip şirketiyiz. Birçok firmadan en önemli farkımız, kendimizle birlikte binlerce ailenin para kazanmasını sağlıyoruz. Her biri aile işletmesi olan 650’ye yakın Şubemiz/Temsilcimiz geçimini sadece bu işten sağlıyor. Yine esnafın dükkanında konumlandırdığımız yaklaşık 3 bin 500 Kioskla hizmet veriyoruz ve esnaf için ek gelir imkânı doğuyor.
Ülkemizin en önemli perakendecilerinden ŞOK Mağazacılık’la gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında fiziki nokta sayımızı 81 ilde 13 binin üzerine taşıdık. Keza 3 GSM operatörünün de e-para şirketleri ile güzel iş birlikleri devam ediyor, dış hizmet sağlayıcı olarak sektör oyuncularına API ve web servisler aracılığıyla hizmet verirken, 7 farklı Banka ile mevcut entegrasyonlar üzerinden müşterilerimize hizmet sunuyoruz
Ortalama yıllık 80 milyon işlem adedi ve 7.2 milyar TL işlem hacmiyle Türkiye’nin tüm illerinde fatura tahsilatı, yurtiçi ve yurtdışı para transferi başta olmak üzere pek çok ödeme hizmetine aracılık ediyoruz. N Kolay, müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme işlemlerini yapmasını sağlıyor.

Önümüzdeki dönem, Finansal Teknolojiler ve Ödeme Sistemlerinin büyüme ivmesi artacak..

Ülkemizdeki Finansal Sistemin, Bankacılık sektörünce domine edildiği tartışmasız. Ancak; alışılagelmiş finansal sektör hızla değişiyor. Daha düşük maliyet, daha kolay erişilebilirlik ve daha fazla yenilik sunan finansal yapılar her gün daha fazla rağbet görüyor.

Fintek’lerin çevik doğası ve 3.partilerle ve platformlarla Bankalara nazaran çok daha hızlı iş birliği yapabilmesi ve daha fazla segmente hitap edecek ürünler geliştirmesi bankaların mevcut ve gelecek müşteri kitlelerinden pay alabilmelerine olanak tanımaktadır. Bu nedenle bugün için “Banka – Müşteri” şeklindeki Banka – Fintek ilişkisinin, önümüzdeki dönemde daha çok iş ortaklığına döneceğini, hatta Banka ve Fintek’lerin ortaklaşa ürün çıkarmaya başlayacaklarını söyleyebiliriz.

1 Aralık 2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte yer alan yeni kriterler neticesinde, bazı konsolidasyonların kuvvetle muhtemel olduğunu, API ticaretinin ve ortak alt yapı kullanımıyla maliyet avantajlarının daha fazla gündemimizde yer alacağını söyleyebiliriz.

Her ne kadar ülkemiz Bankacılık Sistemi çok yenilikçi ve ürün yelpazesi açısından çok zengin olsa da, global ölçekteki Fintek şirketlerinden Stripe’n 95 milyar USD, Klarna’nın 45 milyar USD ve Revolut’un 33 milyar USD civarlarında değerlemelere sahip olduğunu düşününce, ülkemiz Fintek ekosisteminin hem büyük fırsatlar barındırdığını hem de daha gidilecek çok yolumuzun olduğunu düşünüyoruz.

Sonuçta dijital trendler, fintek yatırımları için aktif bir itici güç olmaya devam edecek, hem içeriden hem de dışarıdan sektörümüze ilgi sürecektir.”

https://fintechtime.com/tr/2022/01/onumuzdeki-donem-finansal-teknolojiler-ve-odeme-sistemlerinin-buyume-ivmesi-artacak/