Gizlilik Sözleşmesi

Son güncelleme tarihi: 11 Kasım, 2020

Fatura Ödeme Merkezi

Sayın Ziyaretçi,

Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapan "www.nkolayislem.com.tr" internet sitesi (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır), N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’ ye (bundan böyle "N KOLAY" olarak anılacaktır) ait olup, N KOLAY tarafından işletilmektedir. Web Sitesinde yer alan her türlü görsel ve yazılı içerik, servis ve uygulamalar, N KOLAY ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Web Sitesinin ziyaret edilmesi ile Web Sitesi aracılığıyla sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanma sureti ile işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” kapsamında belirtilen hüküm ve şartlar kabul edilmektedir.

Web Sitesinde kullanıcılardan temin edilen kişisel bilgiler servisin hizmet amacına yönelik olup, kullanıcılar bizzat aksini talep etmediği sürece üçüncü kişilerle hiç bir suretle paylaşılmaz. N KOLAY’ın bu bilgileri açıklamak durumunda kalması halinde bu bilgileri kendisine verilen yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir. N KOLAY'ın tabi olduğu devlet organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, N KOLAY bu bilgileri yalnızca gerekli olan çerçevede açıklayacaktır.

Web Sitesinde girilen bilgilerin (iletişim bilgileri ve kullanıcıya ait benzer tüm bilgiler) güvenliği SSL sistemi ile korunmaktadır. Web Sitesi üzerinden verilecek tüm içerik, hizmet ve ürünler için kullanıcılardan temin edilen bilgiler, ilgili servisin hizmet amacına yönelik olup, gizli olarak korunmaktadır. Söz konusu bilgiler, kullanıcıların onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Bu bilgilere yalnızca Web Sitesi kullanıcılarının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde N KOLAY personeli ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların personeli tarafından ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda Web Sitesi kullanıcısı tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması Web Sitesi kullanıcısının sorumluluğundadır. Eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi beyanı sonucu, doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı N KOLAY’ın hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web Sitesinde yer alan sayfa ekranları, bilgi, her türlü içerik, tema, uygulama ile materyallerin ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, N KOLAY ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir. Web Sitesi ve uygulamanın içerdiği bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent ve/veya diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları N KOLAY adına saklıdır. Web Sitesinde yayınlanan yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran N KOLAY ve işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara aittir.

Web Sitesi içeriğinde sunulan bilgiler güncel olmakla birlikte, Web Sitesindeki bilgi hataları, eksiklikler ve gecikmelerden doğabilecek hiç bir zarardan N KOLAY’ın sorumlu olmadığını önemle belirtiriz.

Web Sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet zararlardan veyahut olası sair zarar ve masraflardan dolayı N KOLAY, hiçbir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul etmez.

Olası hat ve/veya sistem arızalarından kaynaklanabilecek hata, kesinti, bilgi naklindeki gecikmeler ve bilgisayar virüsünden kaynaklanan sorunlar ile sair sebeplerden kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi zararlardan N KOLAY’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Web Sitesi üzerinden üçüncü şahıslara ait internet site ve servislerine yapılan yönlendirmelerde bağlantı kurulan sitenin içerik, nitelik, servis kalitesi ve bu sitelerde yer alan bilgi ve verilerin doğru eksiksiz ve değişmez oldukları garanti edilmemektedir. Bu bilgi ve veriler nedeniyle N KOLAY’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu sitelerdeki tüm sorumluluk ve risk kullanıcıya aittir.

N KOLAY, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

İleride, söz konusu şartların okunmamış veya okunmakla birlikte bunlara uygun davranılmamış olunmasından kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden N KOLAY’ın her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, N KOLAY’ın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Saygılarımızla,

Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi
Fatura Ödeme Merkezi